Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ GOŁDAP.

Z dniem 11 października 2013 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria A13 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ GOŁDAP.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl