Strona głównaAktualności

Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ GOŁDAP

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria A13 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez GMINĘ GOŁDAP.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl