Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW.

Z dniem 4 października 2013 r. zostanie wprowadzona do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot (Catalyst) seria KRAKOW300423 i KRAKOW070528 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl