Strona głównaAktualności

Dopuszczenie do obrotu na RRP (Catalyst) obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst została dopuszczona seria KRAKOW300423 i KRAKOW070528 obligacji na okaziciela wyemitowanych przez MIASTO KRAKÓW.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl