Strona głównaAktualności

Komunikat BondSpot S.A. w sprawie okresowej zmiany portfela TBSP.Index.

Zgodnie z § 8 ust.3 Regulaminu Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index), BondSpot S.A. informuje, że po zakończeniu dnia obrotu w dniu 30 sierpnia 2013 r. zostanie przeprowadzona okresowa zmiana portfela TBSP.Index.

Zmiana portfela TBSP.Index obejmuje zmianę liczby obligacji serii OK0116.
Tabela_28.08.2013.JPG
Nowy skład portfela indeksu (obowiązujący od 1 września 2013 r.):
*udział wg kursów fixingowych z dnia 26 lipca 2013 r. z uwzględnieniem narosłych odsetek

Dodatkowe informacje:
Dział Rozwoju Rynków, mail: drr@bondspot.pl