Strona głównaAktualności

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki WZRT-ENERGIA S.A.

Od dnia 27 sierpnia 2013 r. seria A obligacji na okaziciela spółki WZRT-ENERGIA S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

Więcej informacji: www.gpwcatalyst.pl