Strona głównaAktualności

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria C i D obligacji na okaziciela spółki RONSON EUROPE N.V.

Więcej informacji na www.gpwcatalyst.pl