Strona głównaAktualności

Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2016 r.

Warszawa, 22 marca 2017 r.


Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2016 r.


W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Rok Giełdowy 2016
• Podczas Gali Emitentom, Członkom Giełdy oraz Autoryzowanym Doradcom, którzy
w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego zostało wręczonych łącznie 30 nagród


W Gali udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli m.in. Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Podczas uroczystości przyznano nagrody dla uczestników rynków prowadzonych przez BondSpot S.A. w następujących kategoriach:
Nagrody na rynku Treasury BondSpot Poland:

• Barclays Bank PLC - Lider rynku kasowego Treasury BondSpot Poland w 2016 roku.
• ING Bank Śląski S.A. - Lider rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2016 roku.
• Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Lider market makingu na Treasury BondSpot Poland w 2016 roku oraz nagroda za wspieranie rozwoju rynku Treasury BondSpot Poland w 2016 roku.

Nagrody na rynku Catalyst prowadzonego wspólnie z GPW:

• Orlen Capital AB - za największą wartość debiutu na Catalyst w 2016 roku.
• mBank S.A. - za najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst (bez transakcji animatora) w 2016 roku oraz za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2016 roku.
• Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. - za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w 2016 roku.

Organizatorem Gali – Podsumowanie Roku Giełdowego 2016 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerami wydarzenia byli: Grupa KDPW S.A. oraz BondSpot S.A.

gala_22.03.2017.jpg

drukuj