Strona głównaAktualności

Wycofanie z obrotu w ASO obligacji serii D spółki BEST S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 30 sierpnia 2013 r. obligacji serii D spółki BEST S.A. oznaczonych kodem PLBEST000085, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

drukuj