Segment PRIME

Okres obowiązywania Lista instrumentów Segmentu PRIME Porównanie agencji ratingowych*)
 luty 2019 r.  Lista instrumentów  Porównanie agencji

 

*) Obowiązuje ostatnie opublikowane porównanie agencji ratingowych