Segment PRIME

Okres obowiązywania Lista instrumentów Segmentu PRIME Porównanie agencji ratingowych*)
 luty 2019 r.  Lista instrumentów  
Porównanie agencji
marzec 2019 r. Lista instrumentów
kwiecień 2019 r. Lista instrumentów
maj 2019 r. Lista instrumentów

 czerwiec 2019 r.

Lista instrumentów

 

*) Obowiązuje ostatnie opublikowane porównanie agencji ratingowych