Segment PRIME

Okres obowiązywania Lista instrumentów Segmentu PRIME Porównanie agencji ratingowych*)
 luty 2019 r.  Lista instrumentów

 

 

Porównanie agencji
 


 
marzec 2019 r. Lista instrumentów
kwiecień 2019 r. Lista instrumentów

 

*) Obowiązuje ostatnie opublikowane porównanie agencji ratingowych