Segment PRIME

Okres obowiązywania Lista instrumentów Segmentu PRIME Porównanie agencji ratingowych*)
 luty 2019 r.  Lista instrumentów Porównanie agencji
marzec 2019 r. Lista instrumentów
kwiecień 2019 r. Lista instrumentów
maj 2019 r. Lista instrumentów

 czerwiec 2019 r.

Lista instrumentów
lipiec 2019 r. Lista instrumentów
sierpień 2019 r. Lista instrumentów
wrzesień 2019 r.  Lista instrumentów
październik 2019 r. Lista instrumentów

 

*) Obowiązuje ostatnie opublikowane porównanie agencji ratingowych