TBSP.Index®
zobacz szczegóły >

Pressroom - aktualności

01-07-2016Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela GRUPA DUON S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 28 czerwca 2016 r. obligacji serii A spółki GRUPA DUON S.A. oznaczonych kodem PLCPENR00126, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

czytaj ››

28-06-2016Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela GETIN NOBLE BANK S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 2 czerwca 2016 r. obligacji serii GNB14003 spółki GETIN NOBLE BANK S.A. oznaczonych kodem PLGETBK00293, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

czytaj ››

27-06-2016Wprowadzenie do obrotu na RRP (Catalyst) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst z dniem 29 czerwca 2016 r. zostanie wprowadzona seria 3 hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

czytaj ››

27-06-2016Wycofanie z obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela AILLERON S.A.

Informujemy, iż w związku z dokonaniem przedterminowego wykupu i umorzeniem w dniu 20 czerwca 2016 r. obligacji serii A spółki AILLERON S.A. (dawniej Wind Mobile S.A.) oznaczonych kodem PLWNDMB00028, na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., obligacje zostały wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

czytaj ››

24-06-2016Zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot S.A.

Informujemy, że uchwałą Nr 127/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 24 czerwca 2016 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

czytaj ››