TBSP.Index®
zobacz szczegóły >

Pressroom - aktualności

23-05-2017Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MEDORT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLMDRT000027 spółki MEDORT S.A.w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot od dnia 24 maja 2017 r. do dnia 20 czerwca 2017 r. (włącznie).

czytaj ››

23-05-2017Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A.

Od dnia 25 maja 2017 r. seria BH, BL i BM obligacji na okaziciela spółki GETBACK S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

czytaj ››

19-05-2017Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółki IDEA BANK S.A.

Do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzona została seria K obligacji na okaziciela spółki IDEA BANK S.A.

czytaj ››

19-05-2017Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela spółkii ATAL S.A.

Od dnia 23 maja 2017 r. seria AB obligacji na okaziciela spółki ATAL S.A. będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.

czytaj ››

18-05-2017Zawieszenie obrotu w ASO (Catalyst) obligacjami spółki MEDORT S.A.

Informujemy, że na wniosek emitenta podjęta została uchwała o zawieszeniu obrotu obligacjami serii C, oznaczonymi kodem ISIN PLMDRT000027 spółki MEDORT S.A.w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot w dniach od 19 maja 2017 r. do dnia 23 maja 2017 roku (włącznie).

czytaj ››